ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

• Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.A.
H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, γι’ αυτό παρακαλούμε να ζητάτε την επιβεβαίωση των εκπτώσεών σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΡ. Λογαριασμού: 711/470109-70   IBAN: GR69 0110 7110 0000 7114 7010 970

ΑΡ. Λογαριασμού: 5099-029349-210   IBAN: GR03 0172 0990 0050 9902 9349 210

ΑΡ. Λογαριασμού: 125-00-2320-003114   IBAN: GR63 0140 1250 1250 0232 0003 114

ΑΡ. Λογαριασμού: 0026.0043.15.0200384671   IBAN: GR24 0260 0430 0001 5020 0384 671

TOP