ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ την αποστολή τους (ημερομηνία δελτίου αποστολής) και εφ’ όσον ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τα εμπορεύματα να είναι στην ίδια κατάσταση και συσκευασία που αποστάλθηκαν.

Προσοχή: Για εμπορεύματα κατεστραμμένα ή αποσυσκευασμένα θα εκδίδεται
πιστωτικό σημείωμα μηδενικής αξίας.

• Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία και αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου επιστροφής εμπορευμάτων (κλικ εδώ για το έντυπο επιστροφής).
Προσοχή: Για εμπορεύματα που επιστρέφονται χωρίς συνεννόηση θα εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα μηδενικής αξίας.
2. Τα έξοδα μεταφορικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον πελάτη εκτός αν πρόκειται για λάθος αποστολή της εταιρείας μας.
3. Το πιστωτικό σημείωμα που θα εκδίδεται για την επιστροφή των εμπορευμάτων θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 15% της τιμολογημένης αξίας τους λόγω των υψηλών διαχειριστικών εξόδων και θα εξαρτάται από το είδος των επιστρεφομένων ειδών.
(π.χ. στα σώματα καλοριφέρ panel ή τις μονώσεις η μείωση θα είναι της τάξεως του -20%)
4. Επιστροφές ειδικών παραγγελιών δεν γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση.
5. Σας υπενθυμίζουμε ότι η μεταφορά και επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται με πρακτορείο της επιλογής σας, με δική σας ευθύνη και επιβάρυνση. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων σας παρακαλούμε να φροντίσετε και εσείς για την ακεραιότητα των μεταφερομένων εμπορευμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο, όπως επίσης κάθε προσφορά, ειδική τιμή ή ειδική έκπτωση έχει δοθεί πριν την έκδοσή του!
Α. Παραδόσεις μικρότερης καθαρής αξίας των 200€ χρεώνονται με 15€ διαχειριστικά έξοδα.
B. Παραδόσεις μικρότερης καθαρής αξίας των 100€ χρεώνονται με 20€ διαχειριστικά έξοδα.

TOP